"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

JORNADES DEL CABLE I LA BANDA AMPLA A CATALUNYA

XXIII Jornades el 10-11 d'abril del 2018

Inscriu-te a les jornades!

Les Jornades del Cable a Catalunya compten amb el suport de:

sica conectronica
fibraopticahoy.com | cablesyconectoreshoy.com
instaladoresdetelecomhoy.com