"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

JORNADES DEL CABLE I LA BANDA AMPLA A CATALUNYA

XXV Jornades 7 de juny del 2021

Inscriu-te a les jornades!

Les Jornades del Cable a Catalunya compten amb el suport de:

sica conectronica
fibraopticahoy.com | cablesyconectoreshoy.com
instaladoresdetelecomhoy.com