"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

TV híbrida

Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre HbbTV en el futur televisiu

“The European Television of the future and HbbTV: a new Interactivity scenario” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Jordi Botey, Dr. Josep Rom i Dr. Enric Ordeix en ECREA Television Studies section conference 2017 “The Future of European Television: entre Transnationalism and Euroscepticism “, portada a terme a Màlaga del […]


Capítol de llibre científic del Dr. Fondevila et altri sobre HbbTV i Innovacions en interactivitat

“Possibilitats comunicatives de l’HbbTV: un nou escenari per a la publicitat interactiva” és el capítol de llibre científic del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Jordi Botey, Dr. Josep Rom i Dra. Mònica Muñoz en el llibre d’Araceli Castelló-Martínez i Cristina del Pi-Romero Publicidad y Convergencia Mediática. Nuevas estrategias de comunicación persuasiva, editat a Sevilla […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre convergència mediàtica i publicitat interactiva

“Convergència mediàtica i publicitat interactiva: aplicació pràctica en HbbTV” és la ponència del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, el Dr. Jordi Botey, el Dr. Josep Rom i la Dra. Mònica Muñoz en el II Congrés Internacional Comunicació i Pensament (Internet i xarxes socials: noves llibertats, noves esclavituds), organitzat per Grup de Recerca en Estructura, Història […]


Article científic del Dr. Fondevila, Dr. Botey i Dr. Rom sobre formats emergents a la televisió

“Formats emergents en televisió: Anàlisi comparativa d’aplicacions Publicitàries interactives en HbbTV” és l’article científic internacional indexat del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Jordi Botey i Dr. Josep Rom a la revista científica indexada Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi [Societat Catalana de Comunicació], volum 34, número 1, de maig de 2017, pàgines. 67-81 (http://revistes.iec.cat/index.php/TC) […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri a Girona sobre monetització mitjançant HbbTV

“Monetització en publicitat digital: interactivitat per HbbTV” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, el Dr. Jordi Botey, el Dr. Josep Rom i el Dr. Pere Mir a la XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) – Congrés Internacional d’Investigació en Comunicació, duta a terme Girona, el 30 de […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri a Barcelona sobre aplicacions d’HbbTV

“Campanyes publicitàries interactives en HbbTV: estudi de cas” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón