"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED)

Article científic indexat del Dr. Fondevila et altri sobre economia col·laborativa

“Experimental Study on the Utility and Future of Collaborative Consumption Platforms Offering Tourism Related Services” és l’article científic indexat del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Gaspar Berbel i Dra. Mònica Muñoz González a Future Internet, 11 (80) (doi : 10.3390 / fi11030080; https://www.mdpi.com/1999-5903/11/3/80/pdf) (ISSN: 19.995.903). En l’article s’analitza, mitjançant una metodologia experimental i tècniques […]


Capítol de llibre en anglès del Dr. Fondevila et altri sobre noves mètriques en màrqueting i mitjans socials

“New Digital Metrics in Marketing: A Comparative Study on Social Media Use” és el capítol de llibre científic del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Pedro Mir, Dr. Josep Rom i Dra. Eva Santana en el llibre de Francisco Camps Freire, José Rues Araújo, Valentín A. Martínez Fernández i Xosé López García (editors) Media and […]


Article científic del Dr. Fondevila et altri sobre l’ús de camps semàntics a Internet per a l’empresa

  “Semantic Fields to Improve Business: the hotels case” és l’article científic internacional indexat del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Pere Mir, Dra. Elena Puiggròs, Dra. Mònica Muñoz, Dr. Gaspar Berbel, Dr. Óscar Gutiérrez, Lluís Feliu, Dra. Eva Santana, Dr. Josep Rom, Dra. Carolina Sorribas, Dr. Javier L. Crespo i Dr. Joaquín Marquès a […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre mitjans socials i estratègia de marca

“Social media i estratègia de branding: estudi de cas” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Gaspar Berbel, Mònica Muñoz, Dr. Pedro Mir, Dra. Elena Puiggròs, Dr. Javier Sierra, Dra. Marta Tena, Dra. Eva Santana, Dr. Josep Rom i Dr. Enric Ordeix al VIII Congrés Internacional de Ciberperiodisme “L’impacte de les […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre models educatius per a comunitats virtuals

“Assessment models of virtual learning communities for education: the case of conservation of amphibians” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Sonia Roa, Dr. Pedro Mir, Dr. Óscar Gutiérrez, Mònica Muñoz, Dra. Eva Santana, Dr. Josep Rom, Dr. Jordi Botey, Dr. Javier L. Crespo, Marta Carreras i Lluís Feliu al 9è ICERI […]


Capítol de llibre del Dr. Fondevila et altri sobre tendències mètriques en mitjans socials

“Tendencias en métricas en medios sociales. Impacto en la publicidad” és el capítol de llibre científic del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Pedro Mir, Dr. Josep Rom, Dra. Eva Santana i Dr. Jordi Botey en el llibre d’Ingrid Zacipa-Infant, Victoria Tur-Viñes i Jesús Segarra-Saavedra (coordinadors) Tendències publicitàries a Iberoamèrica. Diàleg de sabers i experiències […]


Article científic del Dr. Fondevila et altri sobre mitjans socials i turisme en un journal indexat internacional

“Use of social networks for hotel reservations in young people: empirical analysis” és l’article científic internacional indexat del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dra. Elena Puiggròs, Mònica Muñoz, Dr. Pere Mir, Dr. Gaspar Berbel, Dr. Óscar Gutiérrez, Lluís Feliu, Dra. Eva Santana i Dr. Josep Rom a International Journal of Scientific Management and Tourism (IJOSMT), […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre impacte de la veu en l’entorn digital

“Evaluation of voice through digital mitjana: impact on education and performances” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Joaquim Casas, Dr. Pedro Mir, Dra. Eva Santana, Dr. Josep Rom i Lluís Feliu a EDULEARN 2016 (International Conference on Education and New Learning Technologies), que es va dur a terme a Barcelona del […]


Capítol de llibre del Dr. Fondevila et altri sobre publicitat digital

“Evolución de la publicidad en diarios digitales: análisis comparativo ” (pp. 55-66: ISBN: 978-84-87175-52-7) és el capítol de llibre científic del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Josep Rom, Dra. Eva Santana, Dr. Jordi Botey i Dr. Pere Mir en el llibre La comunicación del presente. Más allá de las pantallas, coordinat per Fernando Sabés […]


Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre mitjans socials a CIAIQ 2016 i ISQR2016

“Sentiment analysis as a qualitative methodology to analyze social mitjana: study case of tourism” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Pere Mir, Dra. Elena Puigrós, Mònica Muñoz, Dr. Gaspar Berbel, Dr. Óscar Gutiérrez, Lluís Feliu, Dra. Eva Santana, Dr. Josep Rom, Dra. Carolina Sorribas i Dr. Javier L. Crespo al […]