"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri sobre mitjans socials a CIAIQ 2016 i ISQR2016

“Sentiment analysis as a qualitative methodology to analyze social mitjana: study case of tourism” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Dr. Pere Mir, Dra. Elena Puigrós, Mònica Muñoz, Dr. Gaspar Berbel, Dr. Óscar Gutiérrez, Lluís Feliu, Dra. Eva Santana, Dr. Josep Rom, Dra. Carolina Sorribas i Dr. Javier L. Crespo al congrés CIAIQ2016 i ISQR2016, 5è Congrés Iberoamericà d’Investigació Qualitativa i 1r International Symposium on Qualitative Research que tindrà lloc a Porto (Portugal) del 12 al 14 de juliol del 2016.

DrJoanFrancescFondevilaGascón_UPF_Observatori_de_la_Comunicació_Científica

En aquesta comunicació es fa servir la metodologia qualitativa de l’anàlisi de sentiment per analitzar els comentaris en mitjans socials, i es porta a terme un estudi de cas focalitzat en l’àmbit del turisme. S’obté un balanç de comentaris positius, neutres i negatius i es conclou la necessitat de monitoritzar i respondre en clau positiva als comentaris dels clients.

L’estudi correspon a la tasca de recerca del Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i del Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors de Monetització del Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED), del CECABLE, la Universitat Pompeu Fabra, l’Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona, Blanquerna-Universitat Ramon Llull i la Universitat Autònoma de Barcelona, i dels quals és investigador principal el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón.

Banner_SITE_CIAIQ_ES