"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri a Barcelona sobre aplicacions d’HbbTV

“Campanyes publicitàries interactives en HbbTV: estudi de cas” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, el Dr. Jordi Botey i el Dr. Josep Rom en la IX International Conference on Comunicació a Reality, duta a terme a Barcelona (Universitat Ramon Llull) el 8 i 9 de juliol del 2017.

En aquesta comunicació s’analitzen empíricament campanyes publicitàries interactives mitjançant HbbTV. Es conclou que la tipologia d’anunci no és determinant sobre l’elecció del teleespectador o els segons de visionat, i que hi ha una correlació entre la predisposició a descarregar-se el contingut multimèdia i la durada del visionat del vídeo corresponent.

El Dr. Fondevila també va presentar la comunicació “Estratègies de comunicació sobre Smart City: anàlisi comparatiu”, al costat de Nina Suriñach i el Dr. Josep Rom.

L’estudi correspon a la tasca de recerca del Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i del Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors d’Monetització del Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED), del CECABLE, la Universitat Pompeu Fabra, la Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona i Blanquerna-Universitat Ramon Llull, i dels quals és investigador principal el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, i del Grup GRECC, de la URL.