"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Agenda Digital per a Espanya

Catalunya i Espanya ja disposen d’Agenda Digital. En la línia de l’europea, que estableix com a pivot principal objectius de banda ampla per a 2020, es fixen les bases per al desenvolupament de l’economia i la societat digital. El pes de les telecomunicacions i el periodisme, en el sentit d’infraestructura de banda ampla i continguts digitals, és fonamental. Sobre això tractarem en les XVIII Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya (7-9 de maig de 2013) i sobre això ens centrem en aquest article sobre l’Agenda Digital Espanyola, essencial per al desenvolupament de la Societat de la Banda Ampla i del cloud journalism.

El document pretén traslladar els beneficis de la tecnologia als tres bastions essencials d’actuació: ciutadania, empresa i Administració. Com aconseguir-ho? Desenvolupant l’economia digital (sobretot, gràcies a l’e-commerce i al social journalism commerce), disminuint costos de gestió a l’administració (gràcies en bona part a l’e-administration) i millorant el servei al ciutadà, enfortint el sector TIC espanyol com a font de generació de riquesa i ocupació i impulsant R + D + i en les indústries de futur.

El document planteja el compromís d’adoptar tots els objectius de l’Agenda Digital per a Europa de 2015 i donar suport als de 2020, enormement ambiciosos. Objectius específics com TIC a PIME, seguretat, continguts digitals o internacionalització afectes directament a Espanya.

Per reforçar aquesta aposta, les dades sobre l’impacte tecnològic i digital són eloqüents: el sector TIC representa el 5% del PIB europeu, un increment d’un 10% en banda ampla genera entre 0,9 i 1,5% d’increment del PIB (correlació clara) i la implementació de l’Agenda Digital per a Europa (ADE) permetrà incrementar en un 5% el PIB durant els propers vuit anys. A Espanya la indústria de continguts digitals (indústria informativa) compta amb un llarg i prometedor recorregut per davant.

Altres impactes es reflecteixen en la creació d’ocupació (per cada milió d’euros invertits en TIC es generen fins a 33 llocs de treball, la implementació de l’Agenda Digital per a Europa permetrà crear 1,2 milions de llocs de treball en el curt termini i fins 3,8 en el llarg termini), en la productivitat (el sector TIC contribueix al 50% del creixement de la productivitat, el 20% de forma directa i el 30% gràcies a les inversions en TIC) i en el benestar del consumidor ( un creixement del comerç electrònic de fins a un 15% del total de comerç minorista i l’eliminació de barreres condueixen a un augment del 1,7% del PIB de la UE en el benestar del consumidor). A Espanya, la indústria TIC i de continguts digitals suposa uns 80.000 milions d’euros de facturació a càrrec d’unes 30.000 empreses, que donen feina a 445.000 persones i representen un 5,7% del PIB.

Després consultes públiques en les que des del CECABLE i la UAO-CEU hem col · laborat, s’estableixen nou actuacions específiques: tres plans transversals que potencien l’oferta (xarxes ultraràpides, desplegament de LTE, 100% població amb cobertura de 30 Mbps y 50% de llars connectades a 100 Mbps, foment de la competència entre plataformes) i la demanda de TIC (confiança en l’àmbit digital i R + D + i), i sis plans orientats a incrementar la competitivitat i eficiència mitjançant l’ús de les TIC (un per a ciutadania, tres per a empreses i dos per a Administració pública).

En xarxes, sorgirà una nova Llei general de telecomunicacions, es crea l’Estratègia Nacional de Xarxes Ultraràpides per compartir d’infraestructures i coordinar operadors i administracions públiques, es busca un ús més eficient de l’espectre radioelèctric i l’alliberament del dividend digital, i es promou flexibilitat en l’ús (mercat secundari, ús compartit). Per a 2015 es preveu un 50% de penetració de banda ampla ultraràpida (> 100 Mbps), amb cobertura del 50% FTTH i 47% HFC i un 5% de llars abonades a aquesta banda ampla. Aquestes xifres serien per celebrar-les.