"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Capítol de llibre del Dr. Fondevila Gascón sobre periodisme digital

“Análisis comparativo de factores cualitativos en el periodismo digital” (pàgs. 74-87: ISBN: 978-84-87175-52-7) és el capítol de llibre científic del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón en el llibre Innovación y cambio en la comunicación postindustrial, coordinat per Fernando Sabés Turmo i José Juan Verón Lassa i editat a Osca per l’Associació de la Premsa d’Aragó. El llibre es va presentar al XVI Congrés de Periodisme Digital-2015.

En el capítol es presenten els resultats d’un estudi empíric de la comparativa entre www.elmundo.es i www.ara.cat, diaris de referència en castellà i en català. S’observa un major ús dels recursos propis del periodisme digital a El Mundo que a Ara (encara que en aquest la hipertextualitat predominant és externa i contextual, qualitativament millor) i la necessitat de millorar la profunditat qualitativa en l’exercici d’aquestes aplicacions.

La publicació s’inclou en el Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla i al  (SIMPED), del CECABLE, l’Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona (UdG ), l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i dels quals és investigador principal el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón.