"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Comunicació científica del Dr. Fondevila et altri a Madrid sobre HbbTV i publicitat interactiva

“Publicitat interactiva en HbbTV: estudi de cas” és la comunicació científica del Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, el Dr. Jordi Botey, el Dr. Javier Sierra, el Dr. Josep Rom i el Dr. Enric Ordeix al VI Congrés Internacional d’Investigadors Audiovisuals, dut a terme a la Universitat Camilo José Cela de Madrid el 27 i 28 d’abril de 2017.

En aquesta comunicació s’analitza empíricament l’impacte del HbbTV en campanyes publicitàries interactives en televisió a partir d’un estudi de cas. Es conclou que l’impacte en CTR (Click Through Rate) i en interactivitat de l’audiència és més elevat que mitjançant altres fórmules publicitàries.

L’estudi correspon a la tasca de recerca del Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i del Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors de Monetització del Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED), del CECABLE, la Universitat Pompeu Fabra, la Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona i Blanquerna-Universitat Ramon Llull, i dels quals és investigador principal el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón.