"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Què és el CECABLE

El CECABLE és un centre internacional d’estudi, recerca, informació i difusió de les telecomunicacions per cable, la banda ampla i els seus serveis. La utilitat és clara, donat el desenvolupament del cable a Catalunya, Espanya i la resta del món, i la imminent o incipient instal·lació de xarxes de cable (HFC, FTTB, FTTH) arreu.

La revolució tecnològica del segle XXI al món requereix un centre d’anàlisi continuada i en perspectiva d’un fenomen que s’ha d’estudiar des dels vessants social, humanístic, tècnic i científic.