"INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CABLE I LA BANDA AMPLA"

Un projecte del Catedràtic i Doctor Fondevila a la SCC-IEC sobre revistes científiques de comunicació en català, guanyador en una Convocatòria de Recerca

El projecte de recerca “Realitat i reptes per a les revistes científiques de comunicació en l’àmbit territorial IEC”, de la Societat Catalana de Comunicació (SCC), ha resultat guanyador en la Convocatòria de Recerca de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. El projecte de la SCC (amb Joan Francesc Fondevila Gascón i Bertran Salvador i Mata, de la SCC, i el representant de l’IEC Andreu Casero, com a investigadors principals) ha guanyat i ha rebut una adjudicació de 4.000 euros.

Les ciències de comunicació són un objecte d’estudi dinàmic, que evoluciona amb rapidesa i que ha rebut un gran impuls arran de la digitalització. Les revistes científiques indexades sobre comunicació en el territori de parla catalana han experimentat una progressió sensible, tot i que cal un estudi de l’estat de l’art de diversos indicadors de qualitat que doni lloc a millores en el futur.

L’objectiu de la recerca rau a analitzar la realitat i els reptes per a les revistes científiques de comunicació en l’àmbit territorial de l’IEC. La recerca, de caire exploratori i comparatiu, utilitzarà una metodologia quantitativa (anàlisi d’indicadors quantificables estadísticament) i qualitativa (Delphi). Es recolliran taules comparatives que inclouran l’any d’inici d’activitat, tipologia d’editor, freqüència de publicació, àmbit temàtic, font d’indexació, format (imprès i/o digital), tipus d’accés, idioma utilitzat, xarxes socials utilitzades i altres indicadors rellevants.

Com a resultat, es projectarà una fotografia de la situació de les revistes científiques indexades de comunicació dels territoris de llengua i cultura catalanes i es proposaran línies de millora, tenint-ne en compte febleses i fortaleses. Tot plegat ajudarà a cada revista a situar-se en l’escenari de l’àrea de coneixement i a observar possibles vies d’optimització de l’activitat i del posicionament, el que pot impactar en una major quantitat de cites rebudes i de factor d’impacte, i en una millora de l’ús del català en l’àmbit científic. La comunicació per escrit indica que “em plau comunicar-li que la seva proposta “Realitat i reptes per a les revistes científiques de comunicació en l’àmbit territorial IEC” ha estat resolta positivament”. Aquest èxit de recerca m’omple d’orgull com a President de la SCC-IEC i aportarà transferència de coneixement per a les revistes científiques.